icon-search
icon-search
 • 5
 • O1CN01FwlIvy1Kq3Z2jg6uT_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN016AnvbY1Kq3YudP7tv_!!2211469291214-0-cib (1)
 • O1CN01B0RWky1Kq3Z2iewDG_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN01DvH0S31Kq3YvZHndz_!!2211469291214-0-cib
 • 打磨板
 • O1CN01SJoxsJ1Kq3YyvQePH_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN018foL0d1Kq3Z2jgeIK_!!2211469291214-0-cib
 • 打磨板3
 • O1CN010K8G7V1Kq3Ytpmoz3_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN01zAZTjF1Kq3YudUUrA_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN01tOw62d1Kq3YyvSOiD_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN01lOqpNn1Kq3YkcclRD_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN01Vf4GCr1Kq3ZiXJuqY_!!2211469291214-0-cib
 • O1CN01AJ8wJt1Kq3Zds9rUM_!!2211469291214-0-cib

Hobby Mio Sanding Plate/Board(Carbon Fiber)&Craft Sandpaper - Gundam Tool 打磨板

RM 13.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

---Hobby Mio Sanding Plate/Board (Carbon Fiber) -   Gundam Tool 打磨板

Material: Carbon Fiber Size: 3 sizes in 1 set        

Big          - 20 x 80 x 1mm/2mm (Thickness)        

Medium - 15 x 80 x 1mm/2mm (Thickness)        

Small      -   5 x 80 x 1mm/2mm (Thickness)


---Craft Sandpaper 

Quantity: 20 pieces/pack 

Size: 80 x 20mm

Grit: #400 #600 #800 #1000 #1200 #1500 #2000Your cart is currently empty.
Continue shopping